Privacy-beleid

 

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en uw bezoek aan onze website www.sneljeautoverkopen.be (hiervoor „Website“ genoemd).

SnelJeAutoVerkopen.be neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens zeer strict.

Indien we persoonsgegevens op andere wijze verwerken (bijv. naam,
adres, e-mailadres of telefoonnummer van de betrokken persoon [deze
persoon wordt hierna “Klantgegevens” genoemd]), dan
wordt dit enkel en alleen gedaan in overeenstemming met de Europese,
algemene verordening gegevensbescherming (hierna “AVG”) en landspecifieke gegevensbeschermingsbepalingen die van toepassing zijn op SnelJeAutoVerkopen.

Het verwerken van persoonsgegevens waarvoor geen rechtsgrondslag bestaat, zal (indien nodig) alleen met uw toestemming gebeuren.

Deze verklaring met betrekking tot gegevensprivacy verschaft
informatie over de aard, het toepassingsgebied en het doel van de
persoonsgegevens die door SnelJeAutoVerkopen verwerkt worden en over de rechten
die u hebt met betrekking tot deze gegevens.

Verwerking van gebruiksgegevens

Elke keer dat deze Website bezocht wordt door een bezoeker, verzamelt deze Website een reeks algemene gegevens en informatie.

Deze algemene gegevens en informatie worden nergens opgeslagen.

Verwerking van gegevens die u aan ons hebt verstrekt

Indien u uw voertuig via onze Website laat schatten, verzamelen we de
gegevens die u op het online schattingsformulier invult en aan ons
doorstuurt.

Indien u een afspraak op Locatie maakt via de Website, dient u uw voor- en achternaam en telefoonnummer in te vullen.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld staat in deze verklaring met
betrekking tot gegevensprivacy, verwerkt SnelJeAutoVerkopen de verstrekte
gegevens in overeenstemming met clausule 4 alleen voor het verstrekken
van de diensten die u ons gevraagd heeft te verstrekken, dwz. voor het

  • de waardeschatting van uw voertuig,
  • het uitvoeren en/of verwerken van een aankoopovereenkomst.

Indien u de aan ons verstrekte gegevens, overeenkomstig met deze
clausule 4, niet beschikbaar stelt, dan kunnen wij u de respectievelijke
diensten niet verschaffen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (b) AVG.

De verwerking van uw persoonsgegevens bij het afsluiten van een verkoopcontract voor een tweedehands auto

SnelJeAutoVerkopen.be verwerkt de persoonsgegevens die zij van u ontvangen in
het kader van het afsluiten van een verkoopcontract in één van onze
winkels (bijv. naam, adres, informatie over bankrekening) voor het
afsluiten van een verkoopcontract tussen u en SNELJEAUTOVERKOPEN.BE

De rechtsgrondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is Art. 6(1) (b) AVG.

Google Analytics

Deze Website gebruikt Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-dienst.

Webanalyse is de verzameling, bundeling en analyse van gegevens betreffende het gedrag van website bezoekers.

Een webanalyse-dienst verzamelt, onder andere, gegevens met
betrekking tot welke webpagina een Gegevenssubject gebruikt om op een
andere webpagina te komen (ook verwijzer genoemd), welke sub-sites van
de website bezocht zijn en hoe vaak en voor hoe lang een sub-site werd
bezocht

Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een webpagina te
optimaliseren en een kosten-baten analyse van internetreclame uit te
voeren.

De werkmaatschappij van het Google-Analytics component is Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google LLC is gecertificeerd door het Privacy-Shield framework en
garandeert daarom dat het voldoet aan de Europese
gegevensbeschermingswet (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Voor webanalyse via Google Analytics gebruikt SnelJeAutoVerkopen.be het achtervoegsel “_gat._anonymizeIp”.

Door middel van dit achtervoegsel wordt het IP-adres van de
internetverbinding van het Gegevenssubject ingekort en anoniem gemaakt
door Google indien onze Website bezocht wordt vanuit een lidstaat van de
Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het Google-Analytics component is de bezoekersstroom op de Website te analyseren.

Google gebruikt, onder andere, de verzamelde gegevens en informatie
om het gebruik van de Website te analyseren om zo online rapporten voor
ons aan te maken die de activiteiten op de Website tonen. Op basis van
deze gegevens kunnen wij tevens aanvullende diensten bieden in relatie
tot het gebruik van de Website.

Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die op uw
computer opgeslagen worden en analyse van uw gebruik van de website
mogelijk maken.

Elke keer dat één van de individuele pagina’s van deze Website –
beheerd door de controller verantwoordelijk voor de verwerking en waarin
een Google-Analytics component in geïntegreerd is – bezocht wordt,
wordt de internetbrowser op het IT-systeem van het Gegevenssubject
automatisch geactiveerd door het respectievelijke Google-Analytics
component om gegevens aan Google door te geven voor de online analyse.

In het kader van dit technische proces zal Google kennis krijgen van
persoonsgegevens – zoals het IP-adres van het Gegevenssubject – waarmee
Google, onder andere, kan zien waar de bezoekers van en de kliks op de
website vandaan komen. Zo kunnen commissies gefactureerd worden.

Door middel van de cookie worden persoonsgegevens opgeslagen;
bijvoorbeeld de tijd van het bezoek, de plaats waar de Website werd
bezocht en het aantal keren dat het Gegevenssubject onze Website
bezocht.

Elke keer dat onze Website bezocht wordt, worden deze
persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding
gebruikt door het Gegevenssubject, doorgestuurd naar Google in de USA.

Deze persoonsgegevens worden door Google in de USA opgeslagen.

Google kan deze persoonsgegevens, die via het technische proces werden verzameld, doorsturen aan derden.

Zoals hierboven al werd uitgelegd kan het Gegevenssubject op elk
moment het plaatsen van cookies door onze Website weigeren door de
instellingen van de gebruikte internetbrowser te wijzigen en daardoor
het plaatsen van cookies permanent te weigeren.

Indien de instellingen van de gebruikte internetbrowser gewijzigd
zijn, kan Google ook geen cookie plaatsen op het IT-systeem van het
Gegevenssubject.

Bovendien kan een cookie dat al door Google Analytics geplaatst is,
op elk moment verwijderd worden via de internetbrowser of andere
software.

Bovendien heeft het Gegevenssubject de optie de verzameling van
gegevens weigeren die door Google Analytics geproduceerd worden en
gerelateerd zijn aan het gebruik van deze Website. Hij/zij kan tevens de
verwerking van zulke gegevens door Google weigeren en zulke verzameling
en verwerking beletten.

Hiertoe dient het Gegevenssubject een browser add-on te downloaden via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en deze installeren.

Deze browser add-on laat Google Analytics weten via JavaScript dat
geen gegevens en informatie over het bezoek aan de webpagina’s aan
Google Analytics doorgegeven mag worden.

Google ziet de installatie van de browser add-on als een weigering.

Indien het IT-systeem van het Gegevenssubject verwijderd,
geformatteerd of op een latere datum opnieuw geïnstalleerd wordt, dan
moet het Gegevenssubject ook de browser add-on opnieuw installeren om
Google Analytics te deactiveren.

Indien de browser add-on gedeïnstalleerd of gedeactiveerd is door het
Gegevenssubject of door een andere persoon die voor het Gegevenssubject
kan beslissen, dan is er een optie om de browser add-on opnieuw te
installeren of te activeren.

Voor verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google, raadpleeg https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl en https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Google Analytics wordt uitgebreid uitgelegd in https://marketingplatform.google.com/intl/nl_ALL/about/analytics/.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

Google Tag Manager

Deze Website gebruikt Google Tag Manager.

Deze dienst laat het beheer van website tags toe via een interface.

Tags zijn kleine code-elementen die, onder andere, het verkeer en het gedrag van bezoekers meten.

Google Tag Manager implementeert alleen tags.

Er worden geen cookies gebruikt en daarom dus ook geen persoonsgegevens verzameld voor dit proces.

Google Tag Manager activeert andere tags die eventueel gegevens kunnen verzamelen.

Google Tag Manager heeft echter geen toegang tot deze gegevens.

Indien een deactivering uitgevoerd werd op domein- of cookieniveau,
dan blijft die bestaan voor alle tracking tags op voorwaarde dat deze
met Google Tag Manager geïmplementeerd werden.

Google AdWords

Deze Website gebruikt Google Conversation Tracking.

Als u via een Google-advertentie op onze Website arriveert, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer.

Als onderdeel van hun verkoopactiviteiten, richt SnelJeAutoVerkopen.be de
aandacht van potentiële klanten op aanbiedingen die op de Website
gemaakt worden met gebruik van Google AdWords, dwz reclames in het kader
van zoekresultaten op Google.

In dit kader zijn er enkele punten die aandacht verdienen met
betrekking tot de cookie die Google op uw computer plaatst als u op onze
Website komt via een Google-advertentie: deze cookie verloopt na 30
dagen en wordt niet gebruikt voor persoonlijke identificatie.

Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website bezoekt die
toebehoren aan de AdWords-klant en de cookie is nog niet verlopen, dan
kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie
geklikt heeft en naar deze pagina doorgestuurd is.

Elke AdWords-klant ontvangt een andere cookie.

Het is dus niet mogelijk cookies te traceren via de websites van AdWords-klanten.

De informatie die verkregen worden met gebruik van deze cookie is
voor het aanmaken van statistieken voor AdWords-klanten die voor
conversion tracking gekozen hebben.

AdWords-klanten zullen weten hoeveel gebruikers op hun advertentie
hebben geklikt en doorgestuurd zijn naar een pagina die uitgerust is met
een conversion tracking tag.

Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk te identificeren zijn.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de trackingprocedure, kunt u
het plaatsen van een cookie voor dit doeleinde weigeren – bijvoorbeeld
door de browserinstellingen aan te passen en het automatisch plaatsen
van cookies compleet te deactiveren.

U kunt cookies voor conversion tracking ook deactiveren door uw browserinstellingen zo te programmeren dat cookies van https://www.googleadservices.com geweigerd worden.

Raadpleeg het Google-privacybeleid met betrekking tot conversion tracking op https://policies.google.com/privacy?gl=pt&hl=nl.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG/Art. 6(1)(f) AVG.

Facebook Pixel

We gebruiken de Facebook “conversiepixel” en/of de “bezoeker actiepixel”.

Hiervoor zullen tracking pixels in onze webpagina’s geïntegreerd worden.

Als u onze webpagina’s bezoekt, wordt er via de tracking pixel een
directe verbinding opgezet tussen uw browser en de Facebook server.

Facebook ontvangt, onder andere, een notificatie van uw browser dat onze Website via uw computer bezocht werd.

Als u een Facebook-gebruiker bent, kan Facebook het bezoek aan onze webpagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount.

We richten uw aandacht op het feit dat, als aanbieder van de
webpagina’s, wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de
overgedragen gegevens en het gebruik hiervan door Facebook.

We kunnen alleen de segmenten van Facebook-gebruikers selecteren
(zoals leeftijd, interesses) waaraan onze advertenties aan wordt
getoond.

Bovendien, door toegang te hebben tot de pixel van uw browser, kan
Facebook detecteren of een Facebook-advertentie succesvol was of niet,
dwz of het tot een online aankoop geleid heeft bijvoorbeeld.

Zo kan de doeltreffendheid van Facebook-advertenties gemeten worden voor statistieken en marktonderzoekdoeleinden.

Voor details met betrekking tot het doeleinde en het bereik van de
gegevensverzameling en de verwerking en gebruik van deze gegevens door
Facebook evenals uw rechten en instellingsopties in dit opzicht zodat u
uw privacy kunt beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook
raadplegen op https://nl-be.facebook.com/about/privacy/.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

Twitter

Functies die Twitter verschaft, zijn geïntegreerd in onze webpagina’s.

Door Twitter en de retweet-functie te gebruiken, worden de door u
bezochte websites aan uw twitter account gekoppeld en aan andere
gebruikers bekend gemaakt.

Dit betekent ook dat gegevens overgedragen worden aan Twitter.

We richten uw aandacht op het feit dat, als aanbieder van de
webpagina’s, wij geen informatie ontvangen over de inhoud van de
overgedragen gegevens en het gebruik hiervan door Twitter.

Voor meer informatie kunt u het Twitter privacybeleid raadplegen op https://twitter.com/en/privacy.

U kunt uw Twitter privacyinstellingen wijzigen in de accountinstellingen via https://twitter.com/account/settings.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6(1) (f) AVG.

CrazyEgg.com

Deze Website gebruikt het tracking tool CrazyEgg.com om willekeurige
geselecteerde, individuele bezoeken vast te leggen (alleen met een
geanonimiseerd IP-adres).

Dit tracking tool gebruikt cookies en maakt analyse mogelijk van de
manier waarop u de Website gebruikt (bijv. op welke inhoud geklikt
wordt).

Daartoe wordt het gebruikersprofiel visueel weergegeven.

De tool maakt gebruikersprofielen aan met gebruik van pseudoniemen.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming in overeenstemming met Art. 6(1)(a) AVG/Art. 6(1)(f) AVG.

SU kunt op elk moment de verwerking van de gegevens gegenereerd door CrazyEgg.com weigeren door de instructies te volgen op https://www.crazyegg.com/opt-out

Voor verdere informatie over gegevensbescherming op CrazyEgg.com, raadpleeg https://www.crazyegg.com/privacy.

Facebook SDK

In onze app voor mobiele besturingssystemen, integreren we wat bekend staat als een Facebook SDK.

Met deze software kunnen we nagaan via welke advertentiecampagne op Facebook gebruikers aangezet werden onze app te downloaden.

Voor dit doeleinde sturen we aan Facebook de ID van de app, de appversie en de informatie dat de app gestart is.

Er worden geen verdere gegevens aan Facebook gestuurd.

Recht op weigering

U hebt het recht, op basis van uw specifieke situatie, de
verwerking te weigeren van persoonsgegevens die u betreffen indien
gegevensverwerking gebaseerd is op de volgende reden:

  • verwerking nodig is voor de doeleinden van wettelijk belang nagestreefd door SnelJeAutoVerkopen.

In geval van weigering zal SnelJeAutoVerkopen de persoonsgegevens niet langer verwerken.

Indien u het recht op weigering wenst uit te oefenen, kunt u op elk moment een bericht sturen naar [email protected]

SnelJeAutoVerkopen -team

 
Copyright © 2021. Alle rechten voorbehouden